En swimmingpool skal hegnes ind for at være lovlig