Hegnsmanden, flotte hegn der holder

Trykimprægnering og miljøet

Er det nødvendigt ?

Forarbejdet træ, som står udendørs, nedbrydes med tiden af vind og vejr. Hvor længe, træet kan holde, afhænger af træsorten, om træet er hurtigt eller langsomt udvokset, og hvor godt det er beskyttet. De mest udsatte dele på et hegn er stolperne, som i jordhøjde udsættes for lys, fugt, varme og jordbakterier.
Hvis stolperne skal holde, skal de enten være af trykimprægneret fyrretræ eller af egetræ eller af Robinie, også kaldet Pseudo Acacia.
Der findes flere træsorter som ubehandlet kan holde til jordkontakt, men de kan enten ikke skaffes, eller ikke bruges pga. deres øvrige egenskaber, eller de er urealistisk dyre.
Trykimprægnering er den billigste løsning, men imprægnerings-væsken er i sagens natur giftig, og dermed en påvirkning af miljøet.

Rafterne er ikke så udsatte som stolperne.

Læs mere her om raftehegns levetid
Se priser på rafter og stolper til hegn

Teknologisk institut har udgivet et skema, som viser "Relationer mellem risikoklasser og træarters naturlige holdbarhed", skemaet kan læses hos foreningen træ er miljø

Hvor giftigt er det ?

Hvor giftigt trykimprægneret træ er i dag, er svært at blive klog på. Ifølge kemikalie leverandørerne, kan den imprægneringsvæske, de bruger nu, næsten drikkes. Men de kan jo ikke løbe fra, at væsken i en periode formår at bekæmpe eller begrænse de svampe og jordbakterier, som ellers ville nedbryde træet.
Hos miljømyndighederne er holdningen tilsyneladende, at det er ok at bruge trykimprægneret træ, hvis det er nødvendigt, fx hvis træet skal have jordkontakt.

Så vidt Hegnsmanden er orienteret var trykimprægneret træ før i tiden ret giftigt, mens det der laves i dag, godt kunne brændes af på forbrændingsanstalterne. Men man kan ikke kende forskel på det gamle og det nye, så alt kasseret trykimprægneret træ bliver deponeret.

Når man fremstiller trykimprægneret træ i norden, skal man følge NTR normen. NTR er den skrappeste og bedst kontrollerede standard i Europa, og den tillader ikke brug af Arsen og Krom. Men fordi vi er medlem af EU er det tilladt at importere træ som er imprægneret efter andre landes - manglende - standarder. Hegnsmanden bruger kun trykimprægneret træ som er imprægneret uden Arsen og Krom.

Læs mere om forskellen på godt og dårligt trykimprægneret træ

Læs mere om Arsen, krom og trykimprægnerings-klasser hos teknologisk institut.

Der kommer ikke nogen og giver hegnet frakke på, når det er dårligt vejr

Hegnet står ude hele året

De fleste holder meget af naturen

Natur stolper påvirker ikke miljøet, men de er dyrere end trykimprægnerede stolper
Trykimprægnerede stolper påvirker miljøet, men de er billigste end natur stolper

Ege stolper og trykimprægnerede stolper

HEGNSMANDEN. Administration: Hovmarksvej 4, 2640 Hedehusene. Lager: Tåstrup. Tlf +45 26987630 Email: hegnsmanden@hegnsmanden.dk