Hegnsyn

Snak jer tilrette

Chancen for at bevare et godt eller tåleligt naboskab er størst, hvis I kan snakke jer tilrette.
Et hegnsyn bør være den sidste mulighed, for hvis ikke man er uvenner med sin nabo før et hegnsyn, så er man det som regel efter.
Prøv for eksempel at give naboen pjecen “Hegn og et godt naboskab”. Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner eller den kan hentes på nettet ved at søge på
Hegn og et godt naboskab

Hegnsynets sammensætning

Hegnsynet er kommunalt nedsat og består af 3 medlemmer og en sekretær. Sekretæren er som regel fra teknisk forvaltning og medlemmerne er politisk udpegede, dog skal der blandt dem være en plantekyndig og en bygningskyndig (ofte den samme).
Hvis du vil begære hegnsyn, er det en god ide først at ringe til teknisk forvaltning og snakke med sekretæren om, hvordan det plejer at foregå i din kommune. Højst sandsynlig kan du også få en fornemmelse af, hvordan kendelsen vil falde ud.

Hegnsloven er lovgrundlaget for hegnssynet
Læs Hegnsloven kort
Læs hele Hegnsloven

Hegnsynets kendelser

Hegnsynet vil først søge at forlige sagen, og hvis det ikke er muligt, afsiger de en kendelse. Kendelsen tager som regel hensyn til parternes forklaring, hvilke omgivelser hegnet skal stå i og parternes ønsker til hegnets udformning.

Hegnsynets kendelser omfatter altid:

Om der skal være hegn
Hvordan udgifterne til hegnet skal fordeles
Hvilken slags hegn der skal være, og hvornår det skal være færdigt
Hvordan udgiften til hegnssynet skal fordeles

Man kan især påvirke valget af hegn, og bedst ved at være godt forberedt. Medbring snor til at vise hegnets linie og højde, samt billeder og pris på det hegn du ønsker
Se Billeder af hegn 
Se priser på hegn

Hegnsynets kendelse kan indbringes for domstolene.
Læs mere om hegnssyn hos Foreningen af hegnsyn i Danmark

Skov med rafter med bark til hegn