Hegnsloven kort

Hegnslovens formål

Hegnsloven giver svar på en række spørgsmål om nabohegn, fx:

 • Hvor højt må hegnet være
 • Hvor hegnet skal stå
 • Hvem skal betale for hegnet
 • Hvordan afgøres uenigheder om hegn


Loven kan bruges til at undersøge, om et nyt hegn vil overholde lovkravene, og hvad man som naboer kan forlange af hinanden.

Hvor gælder hegnsloven ?

Hegnsloven gælder for nabohegn, som er:

 • Fælleshegn
  Fælleshegn står i skel.
  Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter
 • Eget hegn
  Eget hegn står langs skellet i en afstand op til 1,75 meter fra skel
  Den maximale højde er 2,0 meter + den afstand hegnet står fra skellet

Hegnsloven gælder ikke for:

 • Indre hegn
  Indre hegn står ikke langs skellet eller længere fra skel end 1,75 meter

Måske er hegnet også omfattet af andre bygnings bestemmelser, lokal planer, servitutter osv.

Skov med rafter med bark til hegn

Fordeling af udgifterne til hegn

Udgifterne eller arbejdet til et nyt fælleshegn skal deles mellem naboerne.
Hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden, eller der findes en anden fysisk adskillelse af grundene, som gør hegnet overflødigt, kan udgifterne i stedet fordeles efter forholdene.
Ved ændringer af et eksisterende hegn, som ikke er udskiftningsmodent, skal den nabo, som ønsker at ændre hegnet, afholde udgifterne eller arbejdet med hegnet.
Udgifterne eller arbejdet med at vedligeholde hegnet, skal deles mellem parterne. Dog kan udgifterne/arbejdet fordeles efter forholdene, hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden.

Hegnslovens bogstav og tvister

Tvister om hegn afgøres af hegnsynet. Hegnsloven er lovgrundlaget for Hegnsynet og lovteksten kan læses på www.hegnsloven.dk 

Loven er lang og knudret, men der findes en pjece: “Hegn og et godt naboskab”, som er lettere at forstå. Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner.

Vi anbefaler også at læse denne letforståelige guide som i finder her